فروشگاه پژوهانه

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری, کتب و مقالات دانشجویی

پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) 249 اسلاید

پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) 249 اسلاید فهرست مطالب : این کتاب در باره تکنیک های مربوط به حل مسائل است. تکنیک ، روش مورد استفاده در حل مسائل است. مسئله ، پرسشی است که به دنبال پاسخ آن هستیم. nبکار بردن تکنیک منجر به روشی گام به گام (الگوریتم ) در حل یک مسئله می شود.  منظورازسریع بودن یک الگوریتم، یعنی تحلیل آن از لحاظ زمان و حافظه. نوشتن الگوریتم به  زبان فارسی دو ایراد دارد: 1- نوشتن الگوریتم  های پیچیده به این شی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 14,725 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت كتا ب شيمي عمومي دو (ترجمه دكتراعظم رحيمي)ب 238 اسلاید

پاورپوینت كتا ب شيمي عمومي دو (ترجمه دكتراعظم رحيمي)ب 238 اسلاید فهرست مطالب : فصل اول: اسيدها و بازها: آب و محلولهاي اسيدي تفكيك آب شناساگرها اسيد وبازهاي قوي اسيد وبازهاي ضعيف نظريه لوئيس فصل دوم: تعادلهاي آبي: مقدمه اثر يون مشترك pH محلول محلولهاي بافر تيتراسيون منحني تيتراسيون تعادلهاي انحلال پذيري اثر pH بر انحلال پذيري اثر تشكيل كمپلكس بر انحلال پذيري فصل سوم : الكتروشيمي: واكنشهاي اكسايش – كاهش نيم واكنشها پيلهاي گالوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 14,725 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت شيمي عمومي یک 341 اسلاید

پاورپوینت شيمي عمومي  یک 341 اسلاید اهداف ارائه درس: شيمي عمومي 1 بعنوان يك درس عمومي براي رشته هاي شيمي ،زيست شناسي ، فيزيك ،زمين شناسي و اكثر رشته هاي مهندسي در سال اول ارايه مي گردد. هدف كلي از ارايه اين درس آشنايي با مفاهيم اوليه و پايه شيمي است. فهرست مطالب : فصل اول: ساختار اتم مفاهيم كليدي  فصل اول: پرتو كاتدي ،پرتو مثبت ، تابشهاي الكترومغناطيسي ، نظريه هاي كوانتومي ، طيف گسيلي(نشري) هيدروژن،  مدل اتمي بور ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 15,675 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت فیزیک پایه رشته فیزیک کتاب مرجع: فیزیک (جلد سوم)دیوید هالیدی و رابرت رزنیک351 اسلاید

پاورپوینت فیزیک پایه   رشته فیزیک  کتاب مرجع: فیزیک (جلد سوم)دیوید هالیدی و رابرت رزنیک351  اسلاید فهرست مطالب : فصل 26 بار وماده •الکترو مغناطیس – سابقه تاریخی •بار الکتریکی •رساناها ونارساناها •قانون کولن •بار الگتریکی  کوانتیده است •بار و ماده •بار پایسته است فصل 27- میدان الکتریکی •میدان الکتریکی •خطوط نیرو •محاسبه E •بار نقطه ای در میدان الکتریکی •دوقطبی در میدان الکتریکی فصل 28- قانون گاوس •مقدمه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 14,725 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت فیزیک پایه یک 344 اسلاید

پاورپوینت فیزیک پایه  یک 344 اسلاید فهرست مطالب : فصل 1- اندازه گیری کمیتهای فیزیکی، استانداردها و یکاها دستگاه بین المللی یکاها استاندارد طول استاندارد جرم استاندارد زمان فصل2- بردارها بردارها و نرده ایها جمع بردارها ضرب بردارها فصل  3 – حرکت یک بعدی مکانیک سرعت متوسط سرعت لحظه ای شتاب شتاب ثابت سقوط آزاد فصل4- حرکت در صفحه جابجایی، سرعت و شتاب حرکت با شتاب ثابت در صفحه حرکت پرتابی حرکت دایره ای یکن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 15,675 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت روش عناصر محدود 343 اسلاید

پاورپوینت روش عناصر محدود 343 اسلاید فصل بندي مطالب مطروحه در اين درس: 1- مقدمه ای بر روش عناصر محدود  تاريخچه روش عناصر محدود  مدل هاي رياضي و روش عناصر محدود  حوزه هاي كاربرد روش عناصر محدود  فرايند تحليل عناصر محدود  ايده بنيادي روش عناصر محدود و ارتباط آن با تحليل ماتريسي سازه های اسکلتی  بسته هاي نرم افزاري عناصر محدود و نحوه توسعه و حوزه كاركردي آنها  فرض های اساسی در روش عناصر محدود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان 13,775 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت فرخي سيستاني و كسايي مروزي 239 اسلاید

پاورپوینت فرخي سيستاني و كسايي مروزي   239 اسلاید اهداف كلي : آشنايي دانشجويان با احوال ، افكار ،عقايد واشعار فرخي سيستاني و كسايي مروزي فهرست بخش اول : فرخي سيستاني : معرفي فرخي ممدوحان فرخي سيستاني تخلص فرخي ويژگي هاي شعرفرخي مقدمه : ابوالحسن علي از مردم سيستان است. ابتدا درسيستان براي دهقاني خدمت مي كردچون زن گرفت به دربار ابوالمظفرچغاني به چغانيان رفت و به مدح ابو المظفرپرداخت وكارش درخدمت آن امير بالا گرفت سپس به دربار محمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,200 تومان 13,490 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت مديريت مالي دو 613 اسلاید

پاورپوینت مديريت مالي دو 613 اسلاید فهرست مطالب : فصل اول : مديريت دارايي هاي جاري    مقدمه فصل اول:   براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از 50% است .   مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ماشين آلات و تجهيزات نيازمند دقت است   سه جنبه هريك از دارايي ها :  1- ويژگيهاي اصلي دارايي مورد نظر و چگونگي كاربرد آن در شركت  2- هزينه و فايده سرماي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان 17,100 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت مديريت مالي یک 306 اسلاید

پاورپوینت مديريت مالي یک 306 اسلاید هدف کلي د رس: •آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي اهداف رفتاري کل درس: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها: 1 - مديريت مالي را تعريف نمايد. 2 - اهداف مديريت مالي را برشمارد. 3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را بداند. 4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند. 5 -  مفهوم و نحوه محاسبه هزينه سرمايه را بداند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 14,725 تومان 5% تخفیف

پاورپوینت اصول حسابداری سه 244 اسلاید

پاورپوینت اصول حسابداری  سه 244 اسلاید فهرست مطالب : حسابداری شعب حسابداری قیمت تمام شده  و روش هزینه‌یابی سفارش کار هزینه‌یابی مرحله‌ای هزینه‌یابی استاندارد تجزیه و تحلیل هزینه‌ها ،حجم فعالیت و سود گردش وجوه نقد صورتهای مالی تلفیقی اهداف درس: آشنایی با مباحث حسابداری مالی شامل حسابداری شعب، گردش وجوه‌نقد، سرمایه‌گذاریها و صورتهای مالی تلفیقی آشنایی با مباحث حسابداری مدیریت شامل هزینه&z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان 14,725 تومان 5% تخفیف
تعداد صفحه(19):