فروشگاه پژوهانه

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری, کتب و مقالات دانشجویی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مديريت رفتار سازماني 182 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار 271 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت مديريت فناوري 242 اسلاید 16,000 تومان 15,200 تومان
پاورپوینت اصول مديريت و تئوري سازمان 223 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت اقتصاد کلان 283 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت مونتاژمکانیکی 269 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت حسابداري ميانه دو 393اسلاید 16,000 تومان 15,200 تومان
پاورپوینت حسابداري ميانه يك 404 اسلاید 16,500 تومان 15,675 تومان
پاورپوینت آناليز رياضي دو 377 اسلایدرشته ریاضی و آمار 15,700 تومان 14,915 تومان
پاورپوینت شیمی فیزیک یک 245 اسلاید 15,200 تومان 14,440 تومان
پاورپوینت باغبانی عمومی 270 اسلاید 15,000 تومان 14,250 تومان
پاورپوینت گلستان سعدي 177 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت اصول بودجه دولتی 189 اسلاید 16,000 تومان 15,200 تومان
پاورپوینت آبهای زير زمينی 255 اسلاید 15,000 تومان 14,250 تومان
پاورپوینت مدیریت عمومی 219 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش218 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت اصول کامپیوتر دو 410 اسلاید 16,500 تومان 15,675 تومان
پاورپوینت مبانی ژئوشیمی 325 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت درس تاریخ تحول دولت در اسلام 238 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت اصول کامپیوتر یک 410 اسلاید 16,500 تومان 15,675 تومان
پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها (با شبه کد های c ++) 249 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت كتا ب شيمي عمومي دو (ترجمه دكتراعظم رحيمي)ب 238 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت شيمي عمومي یک 341 اسلاید 16,500 تومان 15,675 تومان
پاورپوینت فیزیک پایه رشته فیزیک کتاب مرجع: فیزیک (جلد سوم)دیوید هالیدی و رابرت رزنیک351 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت فیزیک پایه یک 344 اسلاید 16,500 تومان 15,675 تومان
پاورپوینت روش عناصر محدود 343 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت فرخي سيستاني و كسايي مروزي 239 اسلاید 14,200 تومان 13,490 تومان
پاورپوینت مديريت مالي دو 613 اسلاید 18,000 تومان 17,100 تومان
پاورپوینت مديريت مالي یک 306 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت اصول حسابداری سه 244 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت اصول حسابداري دو 404 اسلاید 17,500 تومان 16,625 تومان
پاورپوینت اصول حسابداری یک 418 اسلاید 17,500 تومان 16,625 تومان
پاورپوینت نظریه های برنامه درسی 162 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی دو 210 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی218 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت ارزيابي کار و زمان 253 اسلاید 15,000 تومان 14,250 تومان
پاورپوینت کارگاه اتومکانیک150 اسلاید 15,000 تومان 14,250 تومان
پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی 241 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت بیماری های دستگاه گوارش 362 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي 315 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت روانشناسی تربیتی 294 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت مديريت مهندسي 271 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت ژئو مورفولوژی دینامیک 211 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت مدارهاي منطقي ديجيتال 250 اسلاید 16,500 تومان 15,675 تومان
پاورپوینت الکتروشیمی صنعتی 196 اسلاید 15,000 تومان 14,250 تومان
پاورپوینت جامعه شناسي خانواده 230 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت آشنايي با ادبيات معاصر ايران (2) (نثر) 161 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت ادبیات معاصر 1 نظم 159 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت حقوق تجارت260اسلاید 15,200 تومان 14,440 تومان
پاورپوینت معاني و بيان (2) (بيان) 168 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت معاني و بيان (1) (معاني ) 195 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت روانشناسی رشد دو 139اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت روانشناسی رشد یک 187اسلاید مولف دکتر علی اکبر شعاری نژاد 13,800 تومان 13,110 تومان
پاورپوینت بوستان سعدی 158 اسلاید 14,200 تومان 13,490 تومان
پاورپوینت گیاه شناسی یک 250 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پروژه انواع سقف ها 169 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی 237 اسلاید 14,800 تومان 14,060 تومان
کارگاه بدنه سیلندر 150 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها 225 اسلاید 15,300 تومان 14,535 تومان
پاورپوینت درس عروض و قافيه 81 اسلاید 12,500 تومان 11,875 تومان
پاورپوینت درس «اصول محاسبات شيمي صنعتي» 239 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
پاورپوینت اصول ترويج و آموزش كشاورزی 171 اسلاید 12,500 تومان 11,875 تومان
پاورپوینت زبانهای ماشين و برنامه سازی سيستم 346 اسلاید 15,200 تومان 14,440 تومان
پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته 273 اسلاید 15,000 تومان 14,250 تومان
پاورپوینت حسابداري پيشرفته دو 312 اسلاید 15,500 تومان
پاورپوینت حسابداری پیشرفته 366 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت الکل ها 64 اسلاید 12,900 تومان 12,255 تومان
پاورپوینت تاريخ مصر باستان 20 اسلاید 11,000 تومان 10,450 تومان
پاورپوینت آلدئیدها و کتونها 30 اسلاید 11,800 تومان 11,210 تومان
پاورپوینت مدیریت خطر 53 اسلاید 12,100 تومان 11,495 تومان
پاورپوینت حسابرسی دو 299 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت خلاصه حسابرسی یک 282 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت مديريت تطبيقي 365 اسلاید 15,800 تومان 15,010 تومان
پاورپوینت مبانی اقتصاد مهندسی (ارزيابی اقتصادی پروژه ها) فصول نهم تا دوازدهم 39 اسلاید 11,500 تومان 10,925 تومان
پاورپوینت هوش مصنوعي 360 اسلاید 16,000 تومان 15,200 تومان
پاورپوینت آموزش وپرورش تطبيقي 308 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت فيزيك نجوم مقدماتي 327 اسلاید 16,200 تومان 15,390 تومان
پاورپوینت مباحث نوین در شیمی آلی سنتز ترکیبات نا متقارن 160 اسلاید 21,500 تومان 20,425 تومان
پاورپوینت شیمی تجزیه دو 187 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت شیمی تجزیه یک 247 15,100 تومان 14,345 تومان
پاورپوینت گرامر عربی سه 224اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت گرامر عربی دو217 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
پاورپوینت گرامر عربی یک 146 اسلاید 13,770 تومان 13,082 تومان
پاورپوینت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 307 اسلاید 16,000 تومان 15,200 تومان
پاورپوینت مهندسي عوامل انساني 290 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت تاريخ ايران ايلاميها وآريايها تا پايان دوره هخامنشي 274 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت دوره آموزش بتن 82 اسلاید طرح اختلاط بتن به روش ACI 13,900 تومان 13,205 تومان
پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسي 190 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت یک 307 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت حسابداری صنعتی ( 3 ) 178 اسلاید 14,100 تومان 13,395 تومان
پاورپوینت شیمی سبزو حلالهای اتکتیک 29 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم – پیرسختی 27 اسلاید 11,200 تومان 10,640 تومان
پاورپوینت پرستاری بیماری های قلب و عروق 159 اسلاید 13,850 تومان 13,158 تومان
پاورپوینت معرفی مصالح جدید در صنعت ساختمان 273 اسلاید 15,500 تومان 14,725 تومان
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره آموزش شناخت مواد شیمیایی و خطرات آنها در 72 اسلاید 13,000 تومان 12,350 تومان
پاورپوینت یکپارچه سازی دولت الکترونیک با رایانش ابری 35 اسلاید 11,700 تومان 11,115 تومان
پاورپوینت پوکایوکه یا خطاناپذیر سازی 30 اسلاید 11,700 تومان 11,115 تومان
پاورپوینت بتن سبک 23 اسلاید 11,200 تومان 10,640 تومان
پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی جی پی اس 46 اسلاید 12,000 تومان 11,400 تومان
پاورپوینت فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب 124 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
پاورپوینت هفت روش کنترل کیفیت 62 اسلاید 13,800 تومان 13,110 تومان
پاورپوینت کفپوش ها 43 اسلاید 12,000 تومان 11,400 تومان
پاورپوینت آموزش هندبال 200 اسلاید 14,200 تومان 13,490 تومان
پاورپوینت روانشناسی تربیتی 79 اسلاید 13,800 تومان 13,110 تومان
پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله 90 اسلاید 13,900 تومان 13,205 تومان
پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی 21 اسلاید 10,700 تومان 10,165 تومان
پاورپوینت دستور زبان فارسی 103 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
پاورپوینت کرم خوشه خوار انگور33 اسلاید 11,200 تومان 10,640 تومان
پاورپوینت پرورش قارچ های خوراکی 101 اسلاید 13,700 تومان 13,015 تومان
پاورپوینت استراتژی بازاریابی و فروش در شرایط بحران 54 اسلاید 13,800 تومان 13,110 تومان
پاورپوینت انبار داده 81 اسلاید 13,500 تومان 12,825 تومان
پاورپوینت مديريت استراتژيك صنعتي 19 اسلاید 10,500 تومان 9,975 تومان
پاورپوینت انواع سنسورهای صنعتی 43 اسلاید 13,000 تومان 12,350 تومان
پاورپوینت سنسورهای بدون تماس 21 اسلاید 10,600 تومان 10,070 تومان
پاورپوینت میکروکنترلر 51 اسلاید 12,850 تومان 12,208 تومان
پاورپوینت پروتکل اس اس ال 32 اسلاید 13,800 تومان 13,110 تومان
پاورپوینت فناوری اطلاعات در کاربردهای امنیتی پلیس 21 اسلاید 11,300 تومان 10,735 تومان
پاورپوینت نمودار تعادلی آهن وكربن 36 اسلاید 12,300 تومان 11,685 تومان
پاورپوینت انرژی زمین گرمایی 33 اسلاید 11,850 تومان 11,258 تومان
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس مدیریت مهندسی در 267 اسلاید 14,800 تومان 14,060 تومان
پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمایه 15 اسلاید 10,100 تومان 9,595 تومان
پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی 24 اسلاید 10,700 تومان 10,165 تومان
پاورپوینت حسابداری سیاسی 26 اسلاید 10,600 تومان 10,070 تومان
پاورپوینت کربنیلاسیون آلکن با جایگزینی کربونیل 31 صفحه 11,500 تومان 10,350 تومان
پاورپوینت بررسی بورس اوراق بهادار تهران از دريچه ورود شرکت‌ها به بورسهای منطقه ای و بين المللی 26 اسلاید 11,800 تومان 11,210 تومان
پاورپوینت بررسی موارد خاص درحسابداری، حسابداری اسلامی 39 اسلاید 12,200 تومان 11,590 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 13حسابداري مخارج تامين مالي13 اسلاید 10,300 تومان 9,785 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 12افشاي اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته 17 اسلاید 10,500 تومان 9,975 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11حسابداري داراييهاي ثابت مشهود38 اسلاید 12,000 تومان 11,400 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10حسابداري کمکهاي بلاعوض دولت 24 اسلاید 10,500 تومان 9,975 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 9حسابداري پيمانهاي بلند مدت 44 اسلاید 12,000 تومان 11,400 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8حسابداري موجودي مواد و کالا 24 اسلاید 11,000 تومان 10,450 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 7حسابداري مخارج تحقيق و توسعه 14 اسلاید 10,500 تومان 9,975 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6گزارش عملکرد مالي : صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع 30اسلاید 11,800 تومان 11,210 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 5 حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه 11 اسلاید 10,300 تومان 9,785 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4حسابداري پيشامدهاي احتمالي13 اسلاید 10,500 تومان 9,975 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 3درآمد عملياتي 42 اسلاید 12,300 تومان 11,685 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جريان وجوه نقد46 اسلاید 12,400 تومان 11,780 تومان
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1نحوه ارائه صورتهاي مالي33 اسلاید 12,800 تومان 12,160 تومان
پاورپوینت ژنراتور القايي 124 صفحه 14,000 تومان 13,300 تومان
پاورپوینت ماليه عمومی و خط مشی دولت ها دکتر جمشید پژویان 191 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری دکتر حسین کرباسی یزدی 205 اسلاید 15,200 تومان 14,440 تومان
پاورپوینت استخراج فاز جامد ادغام شده با میکرو استخراج مایع-مایع پخشی برای تعیین تعدادی از یون های فلزی عناصر سنگین در نمونه های آبی به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی کوره گرافیتی 72 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
خلاصه فصل هشتم درس تئوری حسابداری دکترشباهنگ 8 صفحه 10,000 تومان 9,500 تومان
پاورپوینت مهندسی ارزش 31 اسلاید 12,300 تومان 11,685 تومان
پاورپوینت زبان مصنوعی 11 اسلاید 10,300 تومان 9,785 تومان
پاورپوینت طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته اي 306 اسلاید 17,200 تومان 16,340 تومان
پاورپوینت گوگردزدایی از نفت سفید 60اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
اعتبارات اسنادی و قوانین اینکو ترمز22 صفحه 10,500 تومان 9,975 تومان
پاورپوینت تکنولوژی فیبر نوری ( Fiber Optic )33 اسلاید 12,300 تومان 11,685 تومان
پاورپوینت استانداردهای گزارشگری نوین مالی بین‌المللی ( IFRS) 38 اسلاید 13,800 تومان 13,110 تومان
پاورپوینت روانشناسی رنگ ها 27 اسلاید 11,500 تومان 10,925 تومان
پاورپوینت امضای الکتریکی 20اسلاید 11,500 تومان 10,925 تومان
پروژه آمارتآثیر رایانه بر یادگیری دانش آموزان 50صفحه 13,800 تومان 13,110 تومان
پاورپوینت معرفی،روشهای سنتزو کاربردهای (NANO Sio2وNANO Tio2)58 اسلاید 13,900 تومان 13,205 تومان
پاورپوینت علوم و فناوری نانو35 اسلاید 12,000 تومان 11,400 تومان
پاورپوینت حسابداری زیست محیطی واجتماعی 32 اسلاید 12,800 تومان 12,160 تومان
پاورپوینت اعتبارات اسنادی و قوانین اینکوترمز 31 اسلاید 13,850 تومان 13,158 تومان
پاورپوینت زبان قابل گسترش گزارشگري مالي (XBRL ) 56 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
حسابداری منابع انسانی 38 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
NFCارتباط میدان نزدیک 20اسلاید 11,500 تومان 10,925 تومان
وایمکس 39 اسلاید 13,900 تومان 13,205 تومان
سيستم مديريت امنيت اطلاعات(ISMS) 80 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
آموزش کار با مایکروسافت آفیس اکسل 18 اسلاید 11,000 تومان 10,450 تومان
علوم تجربی دوم راهنمایی 109 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
نانو کامپوزیت ها 68 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
حسابداری صنعتی 27 اسلاید 12,000 تومان 11,400 تومان
تجهیزات مشخصه یابی مواد نانو ساختار 52اسلاید 13,900 تومان 13,205 تومان
پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری 53صفحه 13,900 تومان 13,205 تومان
الکترونیک صنعتی 61 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
سرمایه فکری 60 اسلاید 14,100 تومان 13,395 تومان
حاکمیت شرکتی 23 اسلاید 13,500 تومان 12,825 تومان
بررسی مسائل خاص در حسابداری .فصل اول : حسابداری مالیات بر ارزش افزوده 210 اسلاید 15,000 تومان 14,250 تومان
آموزش وبلاگ نویسی 18 اسلاید 12,000 تومان 11,400 تومان
آموزش کار با مایکروسافت آفیس ورد 25 اسلاید 13,500 تومان 12,825 تومان
آزمایشگاه شیمی آلی یک 157 اسلاید 14,500 تومان 13,775 تومان
پروژه آماربررسی تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی13 صفحه 12,500 تومان 11,875 تومان
آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین46 اسلاید 14,000 تومان 13,300 تومان
حسابداری ملی 46 اسلاید 12,500 تومان 11,875 تومان
تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی 38 اسلاید 12,500 تومان 11,250 تومان
سیستم های خنک کننده خودرو 20 اسلاید 11,700 تومان 11,115 تومان
ویروس های کامپیوتری 34 اسلاید 12,200 تومان 11,590 تومان
محافظه کاری در حسابداری و حاکمیت شرکتی 21صفحه 11,800 تومان 11,210 تومان
آبکاری 18 اسلاید 11,500 تومان 10,925 تومان
خطرات زیست محیطی و سلامت لامپ های کم مصرف 3 صغحه 10,500 تومان 9,975 تومان

تعداد صفحه(1):